Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres biuro@garazenamedal.pl

Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży.

Reklamacja złożona przez kupującego bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

Czas rozpatrywania reklamacji to 30 dni roboczych